traduce

jueves, 23 de febrero de 2017

VOTACIÓN PARA O CAMBIO DE XORNADA
O venres 24 de Febreiro a dirección do centro volve a convocarnos, un ano máis, ás nais  e pais a unha votación sobre o cambio da xornada escolar dos nosos fillos para o vindeiro curso.
O que varía no cambio proposto é a disposición das horas lectivas, a hora que teñen de clase pola tarde pasaríana a ter pola mañá.  A xornada será de 9:30 a 14:30 con un descanso de 5 min ás 11:20 e un recreo de 12:20 a 12:45. Comerán ás 14.30 e de 15:10 a 16:00 terán outro recreo. O horario do transporte non varía, polo que, os nenos que o usen chegarán á casa á mesma hora.
Para que o cambio se leve adiante ten que aprobalo un 58 % do total do censo das nais e pais ou titores legais do alumnado, co cal a abstención é unha negativa ao cambio.
Só poderán votar un dos 2 proxenitores ou titores legais, un voto por familia.
En caso de saír aprobado o cambio de xornada, non se poderá volver a propoñer outro cambio en 3 anos.
Dende a ANPA entendemos que é un tema que cada familia debe valorar e obrar en consecuencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario